Επιλογή Σελίδας

Λόγω έκτακτου προβλήματος του διδάσκοντα, η πρακτική εξέταση των πρωτοετών (φοιτητών/τριών που εισήχθησαν στο τμήμα το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023) για το μάθημα «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – Πληροφορική» αλλάζει ημερομηνία και μετατοπίζεται από την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου .

Οι φοιτητές/τριες του πρώτου έτους καλούνται λοιπόν να προσέλθουν την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου, κατά το χρονικό διάστημα 17:00-20:00, για την πρακτική εξέταση του μαθήματος στο μεταβατικό κτίριο (ισόγειο της Πρυτανείας) όπου διεξήχθη και το εργαστήριο κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Οι ομάδες εξέτασης των φοιτητών/τριών θα ανακοινωθούν την ημέρα της εξέτασης κατά την προσέλευση τους.

 

Η ημερομηνία της γραπτής εξέτασης στο αμφιθέατρο δεν αλλάζει, οπότε θα διεξαχθεί κανονικά την Τρίτη  19 Σεπτεμβρίου, κατά το χρονικό διάστημα 13:00-16:00.

 

Ο βαθμός της γραπτής εξέτασης θα αντιστοιχεί στο 30 % του συνολικού βαθμού, ενώ ο βαθμός της πρακτικής εξέτασης θα αντιστοιχεί στο 70 % του συνολικού βαθμού.

 

Ο διδάσκων

ΑΡΧΕΙΟ