Επιλογή Σελίδας

Μετά από παράκληση των φοιτητών/τριών, τα εργαστήρια του μαθήματος [ΧΗΥ102]: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές-Πληροφορική, του πρώτου εξαμήνου του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Χημείας, που είναι προγραμματισμένα για τις ομάδες Γ,Δ την Πέμπτη 27-10-2022 θα μετατοπισθούν εκτάκτως στις εξής ημερομηνίες και ώρες:

ΟΜΑΔΑ Γ: Τρίτη 25-10-2022, 18:30-20:30

ΟΜΑΔΑ Δ: Τρίτη 01-11-2022, 18:30-20:30

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αλλαγή αυτή ισχύει μόνο για τα εργαστήρια που είναι προγραμματισμένα για την Πέμπτη 27-10-2022 για τις ομάδες Γ,Δ.

Στη συνέχεια τα εργαστήρια θα συνεχιστούν κανονικά για όλες τις ομάδες με βάση το ισχύον εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα.