Επιλογή Σελίδας

Με απόφαση της επιτροπής ωρολόγιου προγράμματος και εξετάσεων και τη σύμφωνη γνώμη του Eργαστηρίου Βιοχημείας το μάθημα “Εργαστήριο Βιοχημείας” θα εξεταστεί 12/10, ώρα 17:00 -20:00 αντί 5/10 που αρχικώς είχε προγραμματιστεί.