Επιλογή Σελίδας

Οι εξετάσεις του κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικού Μαθήματος, του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 7ου Εξαμήνου: «Οινολογία Ι», λόγω της αργίας των Τριών Ιεραρχών, θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα Χ3-216 την Πέμπτη 09/02/ 2023 ώρα 13:00.
Ο διδάσκουσα