Επιλογή Σελίδας

Η προφορική εξέταση και η παρουσίαση των εργασιών για το κατ΄ επιλογή μάθημα του 7ου εξαμήνου ‘Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Ενέργειας’ θα γίνει εξ αποστάσεως μέσω MS teams την Παρασκευή 2/10/2020 και ώρα 17:30. Κωδικός αίθουσας ci5lozn.

 

Εκ των διδασκόντων

Γεώργιος Παπαγεωργίου