Επιλογή Σελίδας

Οι διαλέξεις για το μάθημα ‘Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Ενέργεια’ του 7ου εξαμήνου θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 9/10/2020 στις 17:00 μ.μ. μέσω MS teams. Κωδικός αίθουσας ci5lozn.

Γεώργιος Παπαγεωργίου