Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος Χημεία Περιβάλλοντος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. μέσω MS-Teams (Κωδικός ομάδας a9i6i5p). Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στα μάθημα να συνδεθούν 15 λεπτά νωρίτερα για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης.

Εκ των διδασκόντων.