Επιλογή Σελίδας

NEO- ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ για την συμμετοχή στα σεμινάρια

Προς: Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΙΔΑΧ / Φοιτητές Τμήματος Χημείας

Στα πλαίσια του προγράμματος σεμιναρίων και διαλέξεων του Τμήματος Χημείας ξεκινάει αυτό το εξάμηνο ένας κύκλος σεμιναρίων, με τίτλο “ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ” με ομιλητές από όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Χημείας (βιομηχανία, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, κλπ.). Κάθε εξάμηνο τα σεμινάρια θα επικεντρώνονται σε διαφορετικό θεματικό πεδίο. Το θεματικό πεδίο αυτό το εξάμηνο είναι: “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.”

Το σεμινάριο είναι ανοικτό στο κοινό και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω του προγράμματος MS Teams (Όνομα ομάδας: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, Κωδικός: zvuppw1, link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af0b5d127506d4a1aa34c69e2fa3ee01a%40thread.tacv2/conversations?groupId=160d7ec4-d690-42eb-93db-0065d9b80951&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be).

Οι φοιτητές του Τμήματος Χημείας που έχουν ολοκληρώσει το 3ο έτος σπουδών (4-ετείς και τελειόφοιτοι, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες) που θα δηλώσουν συμμετοχή και θα παρακολουθήσουν τις διαλέξεις θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από το Τμήμα Χημείας. Σημειώνεται ότι για την λήψη της βεβαίωσης είναι απαραίτητη η παρακολούθηση όλων των διαλέξεων του σεμιναρίου του εξαμήνου. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά έως την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 στον σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccICUD2GYSY9RGmf0zkxRky9RsQD27DGQExGIic2AA3L5sHQ/viewform?usp=pp_url

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των διαλέξεων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020.

Με Εκτίμηση,

Δημοσθένης Γκιώκας

Αναπληρωτής Καθηγητής

Εκ μέρους της Επιτροπής Σεμιναρίων και Διαλέξεων του Τμήματος Χημείας

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Τμ ΧΗΜΕΙΑΣ (Χειμερινό, 2020_2021)-1

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ για την συμμετοχή στα σεμινάρια

NEO- ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ για την συμμετοχή στα σεμινάρια