Επιλογή Σελίδας

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και ώρα 14:00, στην ηλεκτρονική αίθουσα του εργαστηριακού μαθήματος «Εισαγωγικό Εργαστήριο Χημείας», θα γίνει διάλεξη για τη 2η Εργαστηριακή άσκηση – Ζύγιση / Παρασκευή διαλύματος / Πυροχημική ανίχνευση μετάλλων.

Υπενθυμίζεται ότι η σύνδεση μέσω MSteams γίνεται στην ηλεκτρονική αίθουσα με τίτλο: «Εισαγωγικό Εργαστήριο Χημείας” – Ακ. έτος 2020-2021» και κωδικό ομάδας για απευθείας σύνδεση μέσω ιδρυματικού λογαριασμού: fazl5tw

Οι διδάσκοντες,

Κ. Σταλίκας, Κ. Τσιαφούλης, Α. Φλώρου,  Χ. Πιπερίδου, Α. Διαμάντη