Επιλογή Σελίδας

Το Εργαστήριο Φυσικοχημείας ΙΙ θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 28-02-22.

Στο σύνδεσμο re5ff5b (teams), θα βρείτε και θα ενημερωθείτε για το πρόγραμμα των εργαστηριακών ασκήσεων για το κάθε τμήμα και την κάθε ομάδα, την κατανομή των φοιτητών σε τμήματα και ομάδες, τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των τμημάτων και όλες τις πληροφορίες που αφορούν στο εργαστηριακό μάθημα όπως κανονισμός λειτουργίας, βασικούς κανόνες υγείας και ασφάλειας, εργαστηριακές σημειώσεις, λοιπές ανακοινώσεις που αφορούν στο μάθημα.

Εκ του εργαστηρίου (πληροφορίες Τ. Νούλη, Α.Ταμπάκη)