Επιλογή Σελίδας

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΤΟΣ»

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

 

Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη, 14-10-2020, ξεκινούν οι διαδικτυακές παραδόσεις του μαθήματος επιλογής «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΤΟΣ»

του 7ου  εξαμήνου του ΠΠΣ του Τμήματος Χημείας.

Η παρακολούθηση θα γίνεται κάθε Τετάρτη 09:00-12:00 μέσω της πλατφόρμας ΜS TEAMS

Κωδικός: bfm1ric

 

Η διδάσκουσα καθηγήτρια

Μ.Ε. Λέκκα