Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Παρακαλούνται οι φοιτητές α) να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του Τμήματος και των διδασκόντων και β) να εγγραφούν στα αντίστοιχα e-courses των μαθημάτων που παρακολουθούν το τρέχον εξάμηνο.

Για πληρότητα επισυνάπτουμε επίσης και τις Οδηγίες
Εγκατάστασης του Office 365, οι οποίες ήδη βρίσκονται στην κεντρική
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Ερωτήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρήση του Microsoft Teams
μπορείτε να τις απευθύνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση office365@uoi.gr
(ή στη διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Δικτύων).

ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ