Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν αφήσει την δήλωση των μαθημάτων τους σε κατάσταση «Πρόχειρη» να την οριστικοποιήσουν μέχρι το τέλος των δηλώσεων διότι δεν προσμετρώνται ως κανονικές και δεν θα περιληφθούν τα μαθήματα στην δήλωση.