Επιλογή Σελίδας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της απόφασης της Συγκλήτου αριθμ. 1086/13.5.2020, επισυνάπτω τις προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών μας στις εξ αποστάσεως εξετάσεις, αναφορικά με τη εξασφάλιση Ιδρυματικών λογαριασμών και την εγκατάσταση των λογισμικών MS-Teams και e-Course.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί αναλυτικός οδηγός για τις εξετάσεις ειδικά για τους φοιτητές.

 

Επιστολή_Πρόεδροι_εξ_αποστάσεως_εξετάσεις_2020