Επιλογή Σελίδας

Δυστυχώς, λόγω προβλημάτων στο κτίριο Διοίκησης και στο κτίριο της Επιτροπής Ερευνών δεν μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση και πιστοποίηση στην εφαρμογή MSTeams για τη διεξαγωγή του μαθήματος.  Ας παραμείνουμε προσπαθώντας μέχρι τις 12:00 μ.μ., μήπως και παρακάμψουμε το πρόβλημα.

Ο διδάσκων,

Βασίλης Μελισσάς