Επιλογή Σελίδας

Ενημερωθήκαμε ότι παρουσιάζεται πρόβλημα σε ορισμένους φοιτητές κατά την συμπλήρωση της φόρμας δήλωσης συμμετοχής στα Σεμινάρια του Τμήματος.  Όσοι αντιμετωπίσατε ή θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα τις επόμενες ημέρες προσπαθήστε να εγγραφείτε ΜΕΤΑ τις 26-10-2023.

Εγγραφή πρέπει να κάνουν και όσοι παρακολουθήσαν τα Σεμινάρια τα προηγούμενα έτη ώστε να είναι ευκολότερη η διαδικασία συμπλήρωσης των βεβαιώσεων παρακολούθησης.    

Η Επιτροπή

Δ Σκάλκος, ΠΘ Δούλιας, Ι Σκαρμούτσος