Επιλογή Σελίδας

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 160442/Ζ1 (ΦΕΚ 5200 Β/24-11-2020) η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. δεν θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ1/192329/B3/13.12.2013 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 3185) (1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους). Η διεξαγωγή αυτών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά, μετά την άρση του έκτακτου μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική παρουσία, εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε καμία περίπτωση πριν την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ως άνω ανακοίνωση.

Θα σας ενημερώσουμε ξανά όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν

 

Η επιτροπή κατατάξεων