Επιλογή Σελίδας

Μπορείτε να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ για την  Πρόσκληση  υποβολής Αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων’.