Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη  ενός (1) εντεταλμένου διδάσκοντα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, για τη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο: «Εργαστήριο Βιοχημείας» (υποχρεωτικό μάθημα του 6ου εξαμήνου -5 ώρες διδασκαλίας/Τμήμα/βδομάδα) σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.

(ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ)

ΑΡΧΕΙΟ