Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΘΗΤΕΙΑ, ΑΠΟ 1-9-2023.

Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Χημείας της  Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη Συνέλευση του Τμήματος.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 30-6-2023, ημέρα Τρίτη, ηλεκτρονικά, από 10:00π.μ. μέχρι 12:00π.μ. με χρήση του πληροφοριακού συστήματος ΖΕΥΣ .

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο gramchem@uoi.gr μέχρι την 25 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ..

ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ