Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : Για την πλήρωση δεκαπέντε (15) θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021.

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετά από εισήγηση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Περιβάλλον και Αγροδιατροφή», αποφάσισε την προκήρυξη δεκαπέντε (15) κενών θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών , για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021.

ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ