Επιλογή Σελίδας

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετά από εισήγηση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Περιβάλλον και Αγροδιατροφή», αποφάσισε την προκήρυξη πέντε (5) κενών θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Η εισαγωγή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει το Φεβρουάριο του 2021. Το ΔΠΜΣ οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), χρονικής διάρκειας τριών (3) εξαμήνων, με μέγιστη διάρκεια φοίτησης έξι (6) εξαμήνων από την ημερομηνία εισαγωγής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ταχυδρομικά ή courier τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις 10/01/2021 έως την 01/02/2021

δείτε συνημμένα

ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ