Επιλογή Σελίδας

ANAKOINΩΣΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΕΒ) (ΧΗΕ411)

Ανακοινώνεται ότι το κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 θα διεξαχθεί δια φυσικής παρουσίας. Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν, να συνδεθούν στις 3:00 μμ την Πέμπτη 15/10/2020 στη διαδικτυακή συνάντηση που θα γίνει μέσω MSTeams, για οδηγίες και οριστικοποίηση καταλόγων.

ΟΝΟΜΑ OMAΔΑΣ: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΧΜ

PASSWORD: na9j2x9

Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afbdc3d7683884e5d9adc657c719300d8%40thread.tacv2/conversations?groupId=2ac8140b-a897-4aab-bb25-4ef479331beb&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Οι Διδάσκοντες

Μ.Ε. Λέκκα (Συντονίστρια), Α-Ε Κοόυκκου, Π-Θ Δούλιας (μέλη ΔΕΠ)

Κ.Τέλλης, Δ Πανταζή (μέλη ΕΔΙΠ)