Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι παρουσιάσεις εργασιών του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS. Έχει δημιουργηθεί αίθουσα με όνομα  Παρουσιάσεις εργασιών ΠΜΣ Σύνθεση προηγμένων και νανοδομημένων υλικών 7-9-2020 και κωδικό εγγραφής: eo2ktnn

Η είσοδος-εγγραφή στην αίθουσα εξέτασης πρέπει να γίνει αποκλειστικά με την χρήση του ιδρυματικού e-mail των μεταπτυχιακών φοιτητών, τουλάχιστον μια μέρα πριν την παρουσίαση που σύμφωνα με το πρόγραμμα ορίσθηκε για τη Δευτέρα 7/9/2020 και ώρα έναρξης 12.00.

Οι φοιτητές θα εισέλθουν στην αίθουσα με τον παραπάνω κωδικό. Η διάρκεια κάθε παρουσίασης θα είναι το μέγιστο 15 λεπτά.

 

Οι διδάσκοντες του μαθήματος