Επιλογή Σελίδας

Οι δηλώσεις μαθημάτων θα παραταθούν έως 10-04-2020. Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν 10 μαθήματα όσοι βρίσκονται έως 6 εξάμηνο. Στο 8 εξάμηνο το όριο δήλωσης είναι 12 μαθήματα.

Για τους φοιτητές πέραν πτυχίου θα δηλώσουν τα μαθήματα των χειμερινών εξαμήνων εμβόλιμη δήλωση (χωρίς όριο δήλωσης) που οφείλουν και κανονική δήλωση χωρίς όριο δήλωσης, η περίοδος δηλώσεων θα είναι έως 10-04-2020.

***Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν μόνο μαθήματα επιλογής του 7 εξαμήνου που έχουν δηλώσει ξανά στο παρελθόν.