Επιλογή Σελίδας

Το μάθημα  «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΤΟΣ»

την Τετάρτη 15/11/23, θα διαρκέσει 2 ώρες από τις 10:00-12:00

 

Η διδάσκουσα

Μ. Ε. Λέκκα

Ομ. Καθηγήτρια