Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται όσοι/ες ενδιαφέρονται να δουν την ανακοίνωση μέσω του παρακάτω συνδέσμου και να υποβάλλουν αίτηση όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση.

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Τμ ΧΗΜΕΙΑΣ (Χειμερινό, 2022_2023)

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στην ηλεκτρονική αίθουσα του MS-Teams “ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ”.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af0b5d127506d4a1aa34c69e2fa3ee01a%40thread.tacv2/conversations?groupId=160d7ec4-d690-42eb-93db-0065d9b80951&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

 

Η Επιτροπή Σεμιναρίων