Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται οτι το πρόβλημα με την δήλωση συμμετοχής αντιμετωπίσθηκε, χρησιμοποιείστε τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να συμπληρώσετε την φόρμα.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtPB7qQwIOTI2Hn9IwBEre0IMr_Qiz97m6rMmM9aGmozCW1g/viewform?usp=sf_link

Εκ μέρους της επιτροπής

ΠΘ Δούλιας