Επιλογή Σελίδας

Ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής των φοιτητών του 4ου έτους.  Η συμπλήρωση της δήλωσης ΔΕΝ ειναι απαραίτητη στην παρούσα φάση, συνδεθείτε στην αίθουσα ώστε να παρακολουθήσετε τις διαλέξεις.

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά τα σεμινάρια, παρακαλείσθε να απευθύνεστε αποκλειστικά στην επιτροπή σεμιναρίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση paschalisdoulias@uoi.gr.

 

Εκ μέρους της Επιτροπής Σεμιναριων

ΠΘ Δούλιας