Επιλογή Σελίδας

επισυνάπτεται αρχειο

Τον αριθμό που θα συμμετέχουν (τελική λίστα) στο Erasmus θα βγει απο το γραφειο Διεθνών Σχέσεων απο την επόμενη εβδομάδα και θα ειδοποιηθούν οι ενδιαφερόμενοι / επιλεγέντες

 

ΑΡΧΕΙΟ