Επιλογή Σελίδας

Εν όψει της επικείμενης εξεταστικής θα πραγματοποιηθούν ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ στο μάθημα ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ IΙ την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου και την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου, ώρες 16:15-18:00, μέσω του ΜS teams, με τον ίδιο κωδικό όπως και κατά τη διδασκαλία του μαθήματος, ήτοι: 1vs8dmx.

 

Ο διδάσκων

 

Κωνσταντίνος Σκομπρίδης