Επιλογή Σελίδας

Ύστερα από την απόφαση της Γ.Σ  1042/27-8-21  ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως ή και δια ζώσης , ανάλογα με την απόφαση του εκάστοτε διδάσκοντα. Παρακαλούμε να ενημερώνεστε από τις ανακοινώσεις των μελών ΔΕΠ