Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται πώς η εξέταση του Μαθήματος Βιοχημεία Ι θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την Τρίτη 28-9-2021.  Οι λεπτομέριες της εξέτασης θα ανακοινωθούν σύντομα.

Οι διάσκοντες

Μ.Ε. Λέκκα- Π.Θ. Δούλιας