Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” θα γίνει στις 8 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3:00 στην αίθουσα διδασκαλίας του μαθήματος (Χ3-132)
Ο Διδάσκων
Δημήτρης Σκάλκος