Επιλογή Σελίδας

Οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων της εξεταστικής Ιουνίου θα είναι εξ αποστάξεως μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 1038/28-05-2021