Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 18/5/2023 η εκπαίδευση των φοιτητών στην Άσκηση Κυτταροκαλλιεργειών θα ξεκινήσει στις 15.45.  Οι ασκήσεις των λιπιδίων θα ξεκινήσουν στην προγραμματισμένη ώρα (14.30).

Οι Διδάσκοντες

ΑΕ Κούκκου, ΠΘ Δούλιας, Θ Παναγιωτόπουλος