Επιλογή Σελίδας
Οι εξετάσεις του μαθήματος “Εργαστήριο Βιοχημείας” -ομάδα Δευτέρας- (Διδάσκοντες κ.κ. Μ. Λέκκα, Ε. Πάνου, Π-Θ Δούλιας, Δ. Πανταζή, Κ. Τέλλης, Α. Καρκαμπούνας) θα γίνουν με φυσική παρουσία και σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής κατά της πανδημίας COVID-19, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 στις 16:00 στην αίθουσα Χ3-132 . Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν να δηλώσουν συμμετοχή στις εξετάσεις στο email ktellis@uoi.gr μέχρι την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.
Από το εργαστήριο Βιοχημείας