Επιλογή Σελίδας

Προς όλους
τους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψ. διδάκτορες)
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αναρτήθηκε η Β’ Συμπληρωματική Προκήρυξη του Σχεδίου 2022, για την Κινητικότητα Φοιτητών με σκοπό την Πρακτική Άσκηση.Όλες οι πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας, είναι αναρτημένες στον σύνδεσμο

https://piro.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa

Η Προκήρυξη θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων έως ότου εξαντληθούν τα διαθέσιμα κονδύλια.

Η πλατφόρμα για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας (στο πλαίσιο της Β’ Συμπληρωματικής Προκήρυξης) θα είναι ενεργή και θα δέχεται αιτήσεις
από 18/05/2023 και ώρα 10.00 έως την εξάντληση των διαθέσιμν πόρων.

Πριν την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, οι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά
τους Γενικούς Όρους και Κανόνες, την Προκήρυξη και τις Οδηγίες.

Επικοινωνία: smitrop@uoi.gr

Από τη
Δ/νση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων