Επιλογή Σελίδας

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος Χημείας που εμφανίζουν θετικό τεστ για COVID-19, ότι θα πρέπει να στέλνουν αμέσως μετά τη γνωστοποίηση του αποτελέσματος του τεστ, email στους υπευθύνους-συντονιστές διαχείρησης της COVID-19 του Τμήματος, κο Αλέξανδρο Τσελέπη και κα Δέσποινα Πανταζή αναφέροντας Ον/νυμο, ΑΜ, ημερομηνία εξέτασης και αριθμό κινητού. Οι συντονιστές θα επικοινωνήσουν στη συνέχεια με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Παν/μίου.

Τονίζεται ότι τα παραπάνω στοιχεία δεν θα πρέπει να στέλνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, όπως συνέβει με κάποιους φοιτητές/τριες τις τελευταίες ημέρες.

Επιπρόσθετα καλούνται οι φοιτητές/τριες να ενημερώνονται διαβάζοντας τις σχετικές ανακοινώνσεις της Πρυτανείας στην ιστοσελίδα του Παν/μίου μας.

Οι συντονιστές COVID-19 του Τμήματος Χημείας

Αλέξανδρος Τσελέπης

Δέσποινα Πανταζή