Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες καθώς και όλο το προσωπικό, τακτικό και έκτακτο, του Τμήματος Χημείας να εγγραφούν στην πλατφόρμα edupass στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://edupass.gov.gr