Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες καθώς και όλο το προσωπικό, τακτικό και έκτακτο, του Τμήματος Χημείας, που δεν έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα edupass να εγγραφούν στην πλατφόρμα edupass στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://edupass.gov.gr