Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Ιωάννινα, 16/10/2020

Βάση της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου για τις τρέχουσες συνθήκες στην περιοχή,

η εκπαίδευση των φοιτητών με φυσική παρουσία στα εργαστήρια του Τμήματος θα αναβληθεί  από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου μέχρι και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020, οπότε και θα επανεκτιμηθούν οι συνθήκες της επιδημίας.