Επιλογή Σελίδας

Η εξυπηρέτηση των φοιτητών θα γίνεται κυρίως μέσω email ή τηλεφωνικά κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης της Γραμματείας,οι οποίες είναι

10:00- 12:00, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.

Οι φοιτητές μπορούν:

Να ενημερώνονται πρώτα από τις ανακοινώσεις του Τμήματος ( στις ανακοινώσεις Γραμματείας) για τα θέματα που τους αφορούν
Να ζητούν βεβαιώσεις σπουδών, αναλυτικές βαθμολογίες και πληροφορίες για θέματα που τους απασχολούν στο email της Γραμματείας gramchem@uoi.gr.
Στο email θα αναγράφονται απαραιτήτως :

Α. Τα εξής προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του φοιτητή:

Ονοματεπώνυμο και Πατρώνυμο
Α.Μ.
Αριθμός ΕΔΕ και id GUNET
Αριθμός αστυνομικής ταυτότητας
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Β. και:

Το θέμα
εάν είναι Προπτυχιακός φοιτητής, Μεταπτυχιακός φοιτητής ( σε ποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα) ή Υπ.Διδάκτορας
Αναλυτικά το αίτημα