Επιλογή Σελίδας

Η εξυπηρέτηση των φοιτητών θα γίνεται κυρίως μέσω email ή τηλεφωνικά κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης της Γραμματείας,οι οποίες είναι

10:00- 12:00, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.

Οι φοιτητές μπορούν:

1.      Να ενημερώνονται πρώτα από τις ανακοινώσεις του Τμήματος (στις ανακοινώσεις Γραμματείας) για τα θέματα που τους αφορούν

2.      Να ζητούν βεβαιώσεις σπουδών, αναλυτικές βαθμολογίες  και πληροφορίες για θέματα που τους απασχολούν μέσω email στην φόρμα επικοινωνίας στην νέας ιστοσελίδα.

3.      Για όποιο άλλο αίτημά τους μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία  χρησιμοποιώντας το «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ»  που υπάρχει στο πεδίο «ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ»

Ιωάννινα, 17.06.2020

 

ΑΡΧΕΙΟ