Επιλογή Σελίδας

Την Πέμπτη και ώρα 18:00 θα λάβει χώρα η παρουσίαση των πτυχιακών εργασιών στην πλατφόρμα TEAMS (κωδικός τάξης 3s50pso) των κ.κ. Κύρκου Σταυρούλας (5221) και Κατσάκου Δ. Σπυρίδων (5207).

Κύρκου Σταυρούλα (5221)
ΤΙΤΛΟΣ: Σύνθεση διαγνωστικών ενώσεων που στοχεύουν και ανταποκρίνονται στο μικροπεριβάλλον καρκινικών κυττάρων: μιτοχόνδρια, υποξία και μονοξείδιο του αζώτου.

Κατσάκος Δ. Σπυρίδων (5207)
ΤΙΤΛΟΣ: Σύνθεση και αξιολόγηση διαγνωστικών ενώσεων στην περιοχή του εγγύς υπερύθρου που στοχεύουν και ανταποκρίνονται στο μικροπεριβάλλον των καρκινικών κυττάρων: μιτοχόνδρια, ενδοπλασματικό δίκτυο και υπεροξείδιο του υδρογόνου.

Ο Επιβλέπων,

Α. Τζάκος