Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος Διδακτική Φυσικών Επιστημών θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω MS Teams με χρήση της εφαρμογής FORMS στις 24/09/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρες 16:00-19:00.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που προτίθενται να εξεταστούν στο μάθημα Δ.Φ.Ε. να εγγραφούν υποχρεωτικά στην Πιστοποιημένη Αίθουσα Εξέτασης «Δ.Φ.Ε. Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020» με κωδικό:

d3blcvz

Προτείνεται η εγγραφή των φοιτητών/τριων στην αίθουσα να ολοκληρωθεί πριν την ώρα έναρξης της εξέτασης (24/09/2020 στις 15:45).

 

Με εκτίμηση

Η διδάσκουσα

Γ. Πανταζή