Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση θα γίνει δια ζώσης την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου (έναρξη 0900). Με νεώτερη ανακοίνωση θα οριστούν οι αίθουσες.