Επιλογή Σελίδας

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το τρίτο ή τέταρτο έτος σπουδών θα εξεταστούν στις Αρχές Φασματοσκοπίας. Οι πιο παλιοί φοιτητές θα εξεταστούν στη ΦΦΕ.