Επιλογή Σελίδας

Ενημερώνονται οι φοιτητές όλων των ετών ότι η δήλωση μαθημάτων για το ΔΠΜΣ «Ανόργανη Βιολογική Χημεία» & ΔΠΜΣ «Ιατρική Χημεία» του εαρινού εξαμήνου (και εμβόλιμη)  2020-2021 θα γίνει από τη Πέμπτη  8/4/2021 έως και την Κυριακή 18/4/2021. Η Δήλωση Μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές.

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση γίνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους φοιτητές στο σύστημα ClassWeb  https://classweb.uoi.gr (φοιτητολόγιο) και πάντα εντός της παραπάνω χρονικής προθεσμίας και είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι φοιτητές οφείλετε να ελέγχετε τη σωστή υποβολή της δήλωσής σας. Προτείνεται η αποσύνδεση από το σύστημα και η επανασύνδεση ώστε να διαπιστώνετε την έγκυρη υποβολή της δήλωσης καθώς και να κάνετε επανέλεγχο ότι έχει υποβληθεί σωστά η δήλωση μαθημάτων στο χρονικό διάστημα που το σύστημα παραμένει ανοικτό, δηλαδή από 8 έως και 18/04/2021. Αφού αποστείλετε τη Δήλωση να ελέγξετε  την κατάσταση δήλωσης να είναι Υποβληθείσα.

Επί Πτυχίω Φοιτητές

Οι επί πτυχίω φοιτητές στο ίδιο χρονικό διάστημα θα κάνουν δύο (2) δηλώσεις μαθημάτων. Στην πρώτη (2020-2021 ΕΑΡ) θα δηλώσουν τα μαθήματα που διδάσκονται/εξετάζονται κατά το τρέχον εξάμηνο, ενώ στη δεύτερη (2020-2021 ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΑΡ), τα οφειλόμενα μαθήματα που διδάχθηκαν/εξετάστηκαν στο χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2020-2021 (πτυχιακή εξεταστική).