Επιλογή Σελίδας

Οι δηλώσεις μαθημάτων θα αρχίσουν σήμερα στις 23-03-2020 έως 01-04-2020. Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν τα μαθήματα του εξαμήνου τους και όσες εκκρεμότητες εχουν .